Optimal lösningar ger nöjda kunder.

Våra kunder är kända företag i hela Centraleuropa. Som en fullserviceleverantör av en flexibel branschlösning har vi kontinuerligt kunnat expandera vår mjukvara tillsammans med våra kunder och därigenom skapat grunden för ständigt växande kundrelationer. TimberTec är specialiserat på träindustrin och är marknadsledande inom detta område, med mer än 200 kunder från träindustrin och timmerhandeln. Förtroendet för den integrerade ERP-lösningen är hög. Vi har ett starkt utvecklings team som ständigt optimerar våra moduler. Ett omfattande support- och konsultteam är en permanent kontakt för våra kunder. Den stora branschspecifika kompetensen gör att vi kan hitta en optimal lösning för dina affärsprocesser.