Holmen väljer TimberTec, ett Iptor-företag, som sin partner för SaaS baserat trävaru-ERP

Timbertec_wallpaper_16x9

TimberTec väljs på grund av unika resurser och kompetens.

 

Pressmeddelande

19 januari 2023, Stockholm. TimberTec, ett Iptor-företag, meddelar idag att Holmen Wood Products, en ledande leverantör av högkvalitativa produkter från hållbart brukade skogar, har valt TimberTecs SaaS-baserade affärssystem Timber Commerce.

Systemet kommer att stödja både Holmens sågverk och anläggningar för träförädling inklusive limträ- och KL-träproduktionsanläggningar i Sverige.  Detta är TimberTecs första nya, stora kund sedan företaget blev en del av Iptor 2021. Sedan dess har en strategi för att expandera i Norden implementerats. Denna strategi utnyttjar Iptors starka regionala närvaro och fokuserar initialt på att uppgradera kunder från Iptors affärssystem Wood, såsom i den här affären.

Holmen, vars träprodukter uppskattas av snickeri- och byggindustrin över hela världen, har stöttats av Iptor i mer än 20 år. Partnerskapet kommer nu att fortsätta när Holmen ger TimberTec sitt förtroende.  Detta möjliggör också för TimberTec att utöka sin närvaro på trämarknaden i Norden där branschen står i centrum för skiftet mot en hållbar framtid.  Timber Commerce är redan det tongivande affärssystemet för den europeiska träindustrin.  Affärssystemet har en ledande marknadsandel beräknat på volymen sågat virke.  Nu, med ytterligare ett av Europas främsta sågverksföretag som implementerar Timber Commerce, kommer TimberTec att förstärka denna position på marknaden.

Skiftet mot en hållbar nettonollframtid skapar såväl möjligheter som utmaningar och ett modernt, molnbaserat, branschspecifikt affärssystem är grundläggande för att hantera dessa.  TimberTecs lösning, utvecklad tillsammans med ledande universitet, ger unik funktionalitet inom planering och optimering, vilket gör det möjligt för Holmen att fortsätta ligga i framkant inom dessa kritiska produktionsområden.

Projektet kommer att starta i början av 2023 och alla Holmens produktionsanläggningar kommer att uppgraderas.  Projektet kommer att levereras av TimberTecs nordiska team, vilket innebär att projektet bemannas med branschspecifik expertis. På detta sätt säkerställs ett starkt stöd för Holmens affärsprocesser.  Denna kombination av en ledande, träindustrispecifik, komplett ERP-lösning samt lokala resurser och kunskap representerar ett unikt erbjudande på marknaden.

”Vi har haft ett långt och uppskattat samarbete med Holmen vilket gör att vi förstår verksamhetens- och medarbetarnas behov samt de framtida utmaningarna. Jag är mycket glad över att vi nu fortsätter samarbetet och att vi får möjlighet att bidra till Holmen Trävarors långsiktiga framgång”

säger Kristian Niklasson, President TimberTec Nordics.

Johan Hedin, marknadschef på Holmen Trävaror, tillägger:

”Vi är övertygade om att TimberTec inte bara har den tekniska kompetensen utan också har den lokala marknadskunskapen och resurserna för att fortsätta som vår långsiktiga och pålitliga ERP-partner.”

 

Om Holmen

Holmen förädlar framtidsmaterialet trä, det enda byggmaterial som är helt förnybart. I moderna sågverk produceras sågade och förädlade trävaror till snick­eri­, byggindustri och bygghandel. Genom Martinsons, som är en del av Holmen, er­bjuds kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Holmen har fem sågverk som alla är spårbar­hetscertifierade och ligger nära koncernens skogsinnehav i både norr och söder.

Om TimberTec

TimberTec är ett Iptor-företag och ledande i Europa inom affärssystem för träindustrin. Genom Timber Commerce tillhandahåller Iptor ett komplett affärssystem som stödjer verksamheten från stock till kundanpassad leverans. TimberTecs fokus på träindustrin ger omedelbar förståelse för kundens affär och branschens strategiska inriktning.