Översiktliga strukturer för en effektiv inköpsstrategi.

Vid tillverkning av limträ är det särskilt viktigt att hela datakedjan återges tydligt. Dels handlar det ofta om tillverkning av ett exakt antal produkter för ett visst byggnadsprojekt, och dels om att varje enskild komponent måste kunna spåras fullt ut enligt EN 14080 resp. Eurocode 5.

Vårt system för arbetsförberedelse för limträ uppfyller dessa krav och används på ca 40 företag inom skogssektorn. Med hjälp av vårt system producerar dessa företag mer än 1 000 000 m3 limträ varje år. I begreppet limträ omfattar vi både limträbalkar, fingerskarvat virke, DUO/TRIO-balkar och KL-trä (CLT).

För en kontrollerad och högklassig produktionsprocess krävs att alla uppgifter om den aktuella ordern sammanställs och analyseras. Därvid definieras kundens samtliga krav på den beställda varan tydligt, t.ex. förädling, märkning av multipla längder, försäljningskommission, leveransmåttavvikelse och produktionstexter.
För oss är det viktigt att alla parametrar måste kunna behandlas i datasystemet utan ytterligare texter och anteckningar. Detta uppnås genom en artikelstruktur som innehåller produktegenskaper som dimension, träslag och kvalitet, så att råvara och maskinparametrar tydligt kan definieras utifrån stycklistor (BOM) tillsammans med ytterligare parametrar, t.ex. förädling.