En optimal väg till lönsam försäljning.

Timber Commerce-modulen Försäljning omfattar hela försäljningskedjan med offert/order/kontrakt och erbjuder stort utrymme för en lönsam försäljningsprocess. Att sammanställa orderdatan genom kontrakt- och orderadministration utgör grunden för en reglerad och högklassig produktionsprocess. Under detta definieras kundens samtliga krav på den beställda varan tydligt, t.ex. förädling, märkning av multipla längder, kommission, leveransmåttavvikelse och särskilda produktionsanvisningar.

 • CRM – Offertuppföljning
 • Appintegrering iOS/Android
 • Business Intelligence genom effektiv utvärdering med ”Cube
 • Mångsidiga möjligheter för utvärdering i integrerad statistiksektion
 • Riktad prisstyrning med prisavdrag och mängdrabatter ända ner på kund-artikel-nivå och enkel prisstyrning med beräkningsschema
 • Detaljerad hantering av provisioner inkl. ordningsföljd och avräkning
 • Beräkning av valfritt antal tilläggskostnader
 • Listvyer och inmatningsformulär kan sparas för olika användargrupper
 • Integrering av e-handelslösningar
 • Stödjer flera språk – separerade av gränssnitt och dokumentutskrifter
 • Optimerat transaktionsflöde via utskriftskombinationer och PDF, e-post eller fax
 • I transaktionshistoriken kommer man från ordern till fraktsedeln och tillbaka med bara ett klick
 • Säker och korrekt arkivlagring

Med behovsanpassade och alltid synliga informationstavlor i alla programfönster är den viktigaste kundinformationen alltid tillgänglig.