Alltid en god översikt över lagerprocesserna

Med modulen Lager och Paketlager kan ni på ett överskådligt sätt kontrollera lagerbeståndet och administrera lagerplatserna. Lagerhållning är en stor utmaning för företag specialiserade på produktion av fingerskarvat virke. Paketen med de tillverkade varorna måste hanteras på området. Leveransen efter beställning från kund skiljer sig i allmänhet från den som sker för den ej förädlade råvaran. Nästan varje order innehåller positioner med olika varor som tillverkas vid olika tidpunkter. Ofta finns önskemål om att paketen ska administreras med ett lagerplatssystem. Detta kan illustreras med Timber Commerce. De varor som befinner sig på lagret kan visas med hjälp av en 3D-karta.
Timber Commerce-programvaran stödjer även en ”kaotisk” lagerhållning. Med modulen Paketlager kan den kompletta pakethistoriken följas och lager- och förädlingsombokningar genomföras. Här kan alla bokningssatser och mängdrelaterade förändringar av ett paket visas och analyseras. Truckföraren kan registrera alla transporter med en skanner. Paketlagret kan utökas med ett truckstyrsystem med ruttoptimering och lagerplatsoptimering. Som alternativ är höga lagerhyllor integrerade som buffertlager. De platser som är tillgängliga administreras ”kaotiskt” i Timber Commerce och styr en kran direkt via applikationen. Med hjälp av ett anslutet lokaliseringssystem med automatisk varu-/lagerplatsbokning kan truckflottan optimeras ytterligare. Då slipper man köra runt och leta.