Branschanpassat, individuellt konfigurerat och lättanvänt.

Timber Commerce logistikmoduler erbjuder maximal flexibilitet och högsta komfort för era logistikprocesser. Alla uppgiftsområden omfattas – från färdplanering till lastning eller fartygstransport. Målet är att optimera arbetet samt sänka kostnaderna för transporten. Vår logistikmodul erbjuder många urvalskriterier och praktiska funktioner. Speditionsutvärderingen efter leverans gör det lättare att välja rätt inför kommande frakter. Detta kan underlättas ytterligare med hjälp av Transporeon-integrering. Utvärderingar och eventuella problem som uppkom arkiveras. Fakturor kan genereras som samlingsfakturor i systemet. Med modulen Lastningstider erbjuds ytterligare en möjlighet att styra lastningen. Varje transport kan tilldelas en tidsram och på så sätt styras aktivt. Med den grafiska lastningsplaneringen kompletteras logistikprocessen. Då planeras redan i förväg alla lastbilar komplett med ordningsföljd för lastningen, och den egentliga lastningsprocessen påskyndas märkbart. Tack vare programövergripande informationstavlor har ni alltid åtkomst till all information relevant för transporten och slipper tidsödande frågor. Dessutom visas transportens lediga mängd så att den aktivt kan säljas för att utnyttja lastkapaciteten till fullo.

Översikt över fördelar:

 • Ökad transparens
 • Central administrering av data och moduler som är kopplade till varandra
 • Fler sätt att fördela fraktkostnaderna
 • Restmängder synliga för alla användare
 • Snabb och effektiv processtyrning
 • Kunderna aviseras via e-post eller fax med musklick
 • Från systemet göra beställningar och förfrågningar till transportör
 • Transporeon-anslutning
 • Kartvy över förfrågningar för bättre planering
 • Fraktsedlar skapas enkelt med hjälp av funktionen ”Fraktsedel från rutt”
 • En rad olika visualiseringar