Under produktionsplaneringen sammanförs all information som är relevant för tillverkningen av limträ.

Arbetsförberedelsesystemet för limträ består av flera moduler och är ett specialiserat system för tillverkarna. Med detta verktyg kan en medarbetare planera hela företagets ordermängd. Systemet stöttar och underlättar arbetet optimalt. Redan i grunddatan lagras produktionsparametrarna så att man kommer åt dem senare under optimeringen.

Vid tillverkningen utgår systemet från den maximalt producerbara längden för maximal effektivitet.
Utifrån optimeringen skapas ordrar för tillverkningen. Vi skiljer mellan kommissionsordrar, där varorna redan har limmats och hyvlats, samt produktionsordrar för limträbalkar, fingerskarvat virke och DUO.

I produktionsordrarna finns alla data för lamellkonstruktionen sparad, och här kan även den data som överförts från stycklistorna ändras.

I tillverkningsinformationen kan varje steg spåras till kundens beställning. Frågor om produktionsplaneringen eller förfrågningar från försäljningsavdelningen blir inte längre nödvändiga, eftersom alla har den information de behöver och när som helst kan få insyn i tillverkningsförloppet. En simulering av produktionen underlättar vid ytterligare kapacitetsplanering för plockning av paket.

Den granskade datan överförs till tillverkningsavdelningen och tillverkningsordern påbörjas.

TimberTec modul BSP är en speciellt anpassad modul som förenklar arbetsförberedelser och orderhantering för KL-trä alt. CLT avsevärt. De befintliga modulerna integreras i Timber Commerce:s affärssystem och stöttas optimalt. Framför allt den grafiska visualiseringen av de element som ska tillverkas imponerar. Tack vare det enkelt uppbyggda systemet nås produktionsplanen med några få steg.