Produktionsplanering Sågning

En kombination av flera Timber Commerce-moduler inom produktionsplanering och styrning skapar en individuell framgångsmodell.

Via hanteringen av sågklasser och vältor visas den reella timmervolymen, kvaliteten och eventuellt reserverad volym. I kombination med modulen Sågningsplan kan man ta fram en exakt prognos över hur lagerbeståndet utvecklas. Alla produktionsordrar registreras detaljerat och alla steg i vidareförädlingen kan sparas i systemet med kostnader och anläggningskapacitet. Det möjliggör en mycket precis planering som kan visas som Gantt-schema i modulen Anläggningsutnyttjande/Kapacitetsplanering. Eventuella flaskhalsar kan identifieras redan i förväg och åtgärdas. Tack vare transparent data är en tillförlitlig för- och efterberäkning möjlig. I kombination med modulen Produktträd är detta en ytterligare komponent och ett bra hjälpmedel för att fatta lönsamma beslut.