Statistik, omsättnings- och försäljningsdata, Business Intelligence (Cube)

När standardstatistiken inte räcker till och när analyser av samma datainnehåll krävs i ständigt nya varianter används Timber Commerce modul: Business Intelligence (Cube).
Datan i de tillhörande blocken – som kallas Cubes – ordnas i flerdimensionella block och kan hämtas via en eller flera axlar på blocket.
Det gör att datan blir tillgänglig ur olika perspektiv och inte bara kan visas i tabellform utan även som diagram.
Med hjälp av TimberTec-blocken Inköp, Försäljning, Produktion kan i princip all data inom er branschlösning kombineras för att på så sätt mycket snabbt kunna ta fram flexibla analyser. Det ger er en tydlig översikt över all verksamhetsdata och fungerar som en bra grund för att fatta rätt beslut.